Get Adobe Flash player

ข้อมูลบริการ

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ

บุคลากรประจำ ศคอส./ผู้ประสานงาน

 

 

 

นางวราภรณ์  วาจามั่น

พยาบาลวิชาชีพ

(หัวหน้าฝ่ายประกันสุขภาพ)

 

 

 

นางสาวแสงอุทัย รัตนจันทร์   

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสาวเพียงพร เชื่อมกลาง   

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

นางสาวอัญชลี อุ่นบุญ  

พนักงานพิมพ์

Language

Login Form

คู่มือการใช้ภาษา Asean

ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ

 


 

สถิติผู้เข้าชม

005772
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
9
17
5686
138
689
5772

Your IP: 23.20.223.212
2018-07-16 11:53