Get Adobe Flash player

ข้อมูลบริการ

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ

 

 
                       
  พ.ศ.2547 พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม (คน)
  12 1 13 3 8 11 20 11 31 55
                       
  พ.ศ.2548 พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม (คน)
  9 0 9 2 6 8 20 8 28 45
                       
  พ.ศ.2549 พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม (คน)
  10 0 10 2 3 5 0 4 4 19
                       
  พ.ศ.2550 พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม (คน)
  10 1 11 0 3 3 0 2 2 16
                       
  พ.ศ.2551 พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม (คน)
  9 0 9 1 6 7 0 1 1 17
                       
  พ.ศ.2552 พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม (คน)
  12 3 15 7 12 19 9 6 15 49
                       
  พ.ศ.2553 พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม (คน)
  9 3 12 2 4 6 2 1 3 21
                       
  พ.ศ.2554 พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม (คน)
  15 7 22 4 6 10 26 6 32 64

 

 

 

รายงานการตรวจสุขภาพ และขายบัตรประกันสุขภาพ ต.ค.60-ส.ค.61 
นับจำนวน ของ ราคา   ราคา          
เพศ สัญชาติ 500 1600 2200 3200 ตรวจสุขภาพอย่างเดียว ผลรวมทั้งหมด
ชาย กัมพูชา 3 2   7   12
  เมียนมาร์ 3 1   3 6 13
  ลาว 1 11   3 2 17
ชาย ผลรวม   7 14   13 8 42
หญิง กัมพูชา 9 2 1 14   26
  จีน     1     1
  เมียนมาร์     1   2 3
  ลาว 2 8 2 7 2 21
หญิง ผลรวม   11 10 5 21 4 51
ผลรวมทั้งหมด   18 24 5 34 12 93

 

 

 

Language

Login Form

คู่มือการใช้ภาษา Asean

ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ

 


 

สถิติผู้เข้าชม

027324
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
38
133
27074
133
825
27324

Your IP: 3.235.56.11
2021-08-04 10:36